Sponsorim në media

Kontribut i personave ose kompanive për financimin e prodhimit të përmbajtjeve mediatike, me qëllim për ta promovuar emrin, shenjën, imazhin, aktivitetet ose produktet e tyre.

Anglisht

Sponsorship in the media