Спонзорство во медиумите

Придонес од лица или компании за финансирање на производство на медиумски содржини, со цел да го промовираат нивното име, заштитен знак, имиџ, активности или производи.

Албански

Sponsorim në media

Англиски

Sponsorship in the media