Spekulimi

1. Teoria ose supozimi i cili nuk bazohet mbi prova të forta.

2. fig. Shtrembërim i së vërtetës, i fakteve etj. në dëm të dikujt, duke përdorur metoda të stërholluara e duke shfrytëzuar mirëbesimin e të tjerëve; dallavere, mashtrim. Spekulime politike. Spekulimet e klerikëve. Spekulimet e teoricienëve revizionistë.

3. Transaksion financiar ose blerje diçka me të cilën pritet fitim i shpejtë.

Anglisht

Speculation