Шпекулација

1. Теорија или претпоставка којашто не се заснова врз цврсти докази.

2. Лажна информација, невистина, непотврден или непроверен податок.

3. Финансиска трансакција или купување нешто со кое се очекува брза заработка или добивка.

Албански

Spekulimi

Англиски

Speculation