Specialist për media

Ekspert për mënyrat e qasjes  tek informacionet. Individ, i cili menaxhon me më shumë rrjete sociale dhe  faqe interneti, kujdeset për cilësinë e komunikimit, u përgjigjet pyetjeve dhe komenteve nga përdoruesit, krijon përmbajtje dhe i ndjek trendët në zhvillimin e mjeteve të ndryshme analitike dhe metrike, në komunikimin mediatik dhe dizajnin vizual të platformave për komunikim.

Anglisht

media specialist