Spaming/Postë reklamuese

Dërgim i porosisë së njëjtë te një numër i madh marrësish. Zakonisht bëhet fjalë për porosi të llojit promovues dhe reklamues.

Maqedonisht

Спамирање

Anglisht

spamming