Спамирање

Испраќање иста порака до голем број примачи на голем број места. Вообичаено станува збор за пораки од промотивен и од рекламен тип.

Албански

Spaming/Postë reklamuese

Англиски

spamming