Solidarizimi në gazetari

Reagimi i komunitetit mediatik ndaj sulmeve dhe presioneve mbi gazetarët, sepse me atë rrezikohet liria e shprehjes. Sipas kodit etik “gazetari do t’i respektojë solidaritetin e ndërsjellë dhe diversitetin e qëndrimeve dhe nuk do ta përdorë median e tij për përllogaritje me personalitete, përfshirë edhe kolegët e tyre”.

Anglisht

Journalistic solidarity