Skroll

Tekst, imazh ose videomaterial, i shfaqur në ekranin i cili lëviz nga e djathta në të majtë me qëllim që të jep njëfarë informacioni, të reklamojë, të përmbledhë etj. Skrolli zakonisht përdoret në emisione televizive, siç janë edicionet informative ose reklamuese.

Maqedonisht

Крол

Anglisht

Scroll, scrolling