Skemë e programit

Radhitja kronologjike ditore e programeve. Transmetimi i programeve të radios dhe televizionit në blloqe ose orare, në kuadër të programit 24 orësh, të cilat dallohen sipas karakterit të përmbajtjes ose publikut të synuar. Nga orët e mëngjesit deri në orët e mbrëmjes zakonisht transmetohet program me përmbajtje më të lehtë, ndërsa në orarin kryesor transmetohen përmbajtje me karakter më serioz.

Anglisht

Program scheme