Програмска шема

Дневен хронолошки редослед на програмите. Емитување на радио или телевизиски програми во блокови или термини, во рамките на 24-часовна програма, кои се разликуваат според карактерот на содржината или целната публика. Од утринските до вечерните часови обично се емитува програма со полесна содржина, а во ударниот термин навечер се eмитуваат содржини со посериозен карактер.

Албански

Skemë e programit

Англиски

Program scheme