Skedarë/të uebit- ~, internetit – ~, shfletuesit

Datoteka tekstuale të cilat faqet e internetit i ruajnë gjatë shfletimit për të cilën është e domosdoshme të kërkojnë konfirmim nga përdoruesi. Faqet e internetit për ruajtje të një pjese të këtyre të dhënave krijojnë profil të përdoruesit, të bazuara tek aktivitetet paraprake të përdoruesit, gjë që më tutje mundëson qasje më të shpejtë tek operacionet e njëjta përmes njohjes së përdoruesit. “Skedarët” mund të kontrollohen tek parametrat e privatësisë dhe mund të fshihen në mënyrë manuale. Teknologjia e skedarëve është e sigurt për privatësinë e përdoruesit me përjashtim të “skedarëve të palëve të treta”, të cilat ruhen kur lokacioni i uebit përfshin elemente nga sajte/faqe –fotografi tjera, shtojca për media sociale, reklama. Secili shfletues i madh i internetit ka sistem, me të cilin rregullohet pranimi ose refuzimi i llojeve të ndryshme të skedarëve.

Anglisht

cookies / web ~, Internet ~, browser ~