Skandal

1. Ngjarje nga të cilat njerëzit janë të tronditur dhe të shqetësuar për shkak të sjelljes e cila është e gabuar në aspektin moral dhe juridik.

2. Të folurit për çështje tronditëse ose jomorale, të cilat njerëzit i kanë bërë ose konsiderohet se i kanë bërë. Diçka që është tronditëse, shqetësuese ose e papranueshme.

Maqedonisht

Скандал

Anglisht

scandal