Скандал

1. Настан поради кој луѓето се шокирани и вознемирени поради однесување коешто е грешно од морална и од правна перспектива.

2. Зборување за шокантни или неморални работи што луѓето ги имаат направено или се смета дека ги направиле.

3. Нешто што е шокантно, вознемирувачко или неприфатливо.

Албански

Skandal

Англиски

scandal