Sistem për paralajmërim të shpejtë për përhapje të dezinformatave

Një pjesë e Planit të veprimit të BE-së për luftë kundër dezinformatave. Ka për qëllim përforcimin e koordinimit, analizës dhe përgjigjeve të përbashkëta ndaj dezinformatave përmes krijimit të platformës digjitale për rrjetin nga pikat e kontaktit nga 28 vendet anëtare të BE-së dhe institucionet e BE-së.

Anglisht

Rapid alert system