Систем за брзо предупредување за ширење дезинформации

Дел од Акцискиот план на ЕУ за борба против дезинформациите. Има за цел да ја зајакне координацијата, анализата и заедничките одговори на дезинформациите преку создавање дигитална платформа за мрежа од контактни точки од 28-те земји членки на ЕУ и институциите на ЕУ.

Англиски

Rapid alert system