Sintagmë

Njësi sintaksore që merr pjesë në ndërtimin e fjalisë dhe që përbëhet nga dy a më shumë fjalë kuptimplota (detyra të mëdha, bukë gruri, mot me diell, gur i çmuar).

Maqedonisht

Синтагма

Anglisht

syntagm