Синтагма

Целосна синтаксичка смисловно-интонациска единица составена од два или повеќе зборови (бистар ум, кристална чаша, скапоцен камен).

Албански

Sintagmë

Англиски

syntagm