Sinjifikim

Theksimi publik i çështjeve që mund të shkaktojnë mbulim mediatik, duke u paraqitur sikur ka problem më të gjerë dhe serioz social. Temat e tilla mund të jenë shkelje e ligjit dhe rendit publik, protestat studentore, migracioni dhe imigracioni.

Anglisht

signification