Sindroma e “botës së ligë“

Qëndrim se publiku, nën ndikimin e mediave, konsideron se dhuna është më e pranishme sesa që në të vërtetë është. Duke u nisur nga kjo, publiku merr qëndrim se bota është e ligë.

Anglisht

‘Meanworld’ syndrome