Гнома

1. Мудра изрека, сентенција, поука, правило.

2. Мисла, суд (изнесен концизно во проза или во стих).

Албански

Sentencë

Англиски

Moral