Psikologji mediatike

Degë e psikologjisë e cila merret me hulumtimin e ndikimeve psikologjike mbi përmbajtjet mediatike, si dhe mbi proceset e funksionimit të mediave në shoqëri.

Anglisht

media psychology