Prezantues

Spiker i lajmeve në radio ose televizion.

Maqedonisht

Презентер

Anglisht

presenter