Planifikim mediatik

Planifikim i vendosjes së reklamave në media të ndryshme, duke i pasur parasysh ekonomizimin e mjeteve, si dhe efikasitetin nga shfaqja e tyre.

Anglisht

media planning