Pirateri mediatike

Botim, shfaqje dhe/apo shitje e teksteve mediatike.

Anglisht

media piracy