Përfshirje, riç

Përqindje e pjesëtarëve të një grupi qëllimor që kanë shikuar jo më pak se një minutë nga programi që transmetohet në eter, e që është objekt i analizës.

Maqedonisht

Опфат, рич

Anglisht

Reach