Pengesë

Përzierje e sinjaleve të padëshiruara gjatë pranimit të kanaleve televizive  dhe të radios, që  pengojnë fotografinë ose zërin e pastër.

Maqedonisht

Пречки

Anglisht

interference