Mungesa e gjuhës

Teknikë në industrinë reklamuese e cila e publikon produktin vetëm përmes fotografive dhe mjeteve vizuale, por nuk përfshin  porosi, parulla, të folur ose çfarëdo përmbajtje tjetër verbale. Qëllimi është që të lihet produkti të flasë për vete, përkatësisht t’i tërheqë konsumatorët përmes fotografisë.

Anglisht

absence of language technique