Отсуство на јазикот

Техника во рекламната индустрија којашто го објавува производот само преку слики и визуелни средства, а не вклучува пораки, слогани, говорење или каква било друга вербална содржина. Целта е да се остави производот да зборува самиот за себе, односно да ги привлече потрошувачите преку слика.

Албански

Mungesa e gjuhës

Англиски

absence of language technique