Montues i fotografisë/zërit

Person i cili e integron tekstin, fotografinë dhe/ose zërin në video e audiostorie ose në film.

Anglisht

video/soundeditor