Modalitet, folje fjalë modale

Modaliteti është kategori gramatikore e cila e shpreh qëndrimin subjektiv të folësit ndaj asaj për të cilën flet. Foljet modale janë fjalë të cilat e shprehin qëndrimin personal të folësit (duhet, mund, dihet, parashikohet, mendohet, supozohet, flitet, shihet, duket, etj)

Anglisht

modality, modal words