Mjete/materiale/resurse

1. Të dhënat ose pjesët në porositë multimediale dhe aplikacionet, si audio ose videomateriale, animime, grafikë.

2. Skedarë të veçantë të cilët e përbëjnë përmbajtjen mediatike, nga reklama e shkurtër deri te videoja ose filmi më i gjatë.

Anglisht

assets