Средства/материјали/ресурси

1. Податоци или делови во мултимедијалните пораки и апликации, како аудио или видеоматеријали, анимации, графикони.

2. Посебни датотеки/фајлови коишто ја сочинуваат медиумската содржина, од куса реклама до подолго видео или филм.

Албански

Mjete/materiale/resurse

Англиски

assets

Skip to content