Mjete arsimore audiovizuale

Mjete teknike dhe tekste mediatike të dedikuara për ndikim dhe perceptim vizual dhe audio në procesin edukativ.

Anglisht

audiovisual educational media