Аудиовизуелни образовни средства

Технички средства и медиумски текстови наменети за визуелно и аудиовлијание и восприемање во образовниот процес.

Албански

Mjete arsimore audiovizuale

Англиски

audiovisual educational media