Metonomi

Është një fjalë e figurshme, që përfitohet duke zëvendësuar një emër të një sendi, të një frymori a dukurie më një emër tjetër, që ka lidhje më të nga prania e përbashkët në kohë, në hapësirë, si rrjedhim, si shkak (i ka hyrë lepuri në bark” në këtë rast është përdorur lepuri si emër konkret në vend të frikës si emër jokonkret (abstrakt).

Maqedonisht

Метонимија

Anglisht

Metonymy