Медиумско творештво

1. Процес на творечка дејност во медиумската сфера.

2. Резултат од таквиот процес.

Албански

Krijimtari mediatike

Англиски

media creation