Медиумска порака

Информација предадена по медиумски канали.

Албански

Porosi mediatike

Англиски

media message

Skip to content