Media tradicionale

Të gjitha mediat që kanë ekzistuar para internetit, siç janë gazetat, revistat, TV, radio dhe afishet. Karakteristikë kryesore e tyre është komunikimi njëkahësh, nga dërguesi (media) deri te marrësi (publiku) pa informacion kthyes.

Anglisht

traditional media