Media të ftohta

Media të ftohta është term i Mekluanit për media që kërkojnë bashkëveprim të konsiderueshëm të publikut. Për shembull TV, telefon, stripe.

Anglisht

Cold media