Студени медиуми

Термин на Меклуан за медиуми кои бараат значајна интеракција на публиката. На пример, ТВ, телефон, стрипови.

Албански

Media të ftohta

Англиски

Cold media