Media sociale

Forma të komunikimit elektronik (siç janë faqet për rrjetëzim social dhe mikroblogim), përmes të cilave përdoruesit krijojnë bashkësi online për shpërndarje të informacioneve, ideve,  porosive personale dhe përmbajtjeve tjera (siç janë videot, audiot etj).

Anglisht

social media