Социјални медиуми

Форми на електронска комуникација (како сајтови за социјално вмрежување и микроблогирање) преку коишто корисниците создаваат онлајн-заедници за споделување информации, идеи, лични пораки и друга содржина (како што се видео, аудио итн.).

Албански

Media sociale

Англиски

social media