Media korporative

Masmedia të kontrolluara nga korporata të mëdha.

Anglisht

corporate media

Skip to content