Корпоративни медиуми

Масовни медиуми контролирани од големи корпорации.

Албански

Media korporative

Англиски

corporate media