Media dominuese/Media tradicionale/Mejnstrim media

Media të pranuara nga publiku më i gjerë ose media me qasje më të madhe tek publiku, përmes kanaleve televizive kombëtare ose  lokacioneve ueb. Ky lloj i mediave është i pranuar gjerësisht dhe konsiderohet si konfidencial dhe si burim i vlerave dhe rregullave dominuese të shoqërisë. Mund të jenë televizion, radio, gazetë,  faqe interneti.

Anglisht

mainstream media