Mbititull

Titull i vendosur mbi titullin kryesor të tekstit, zakonisht në publikime të shtypura mediatike.

Maqedonisht

Наднаслов

Anglisht

supertitle