Mbikëqyrje prindërore

Opsioni i pajisjeve të mençura i mundëson prindërit të mbikëqyrë se çfarë përmbajtje shikon fëmija e tij, në cilat dhe në çfarë aplikacione ka qasje, si dhe ta kontrollojë kohën të cilën e kalon para ekranit.

Anglisht

Parental control