Родителски надзор

Опција на паметните уреди што му овозможува на родителот да следи какви содржини гледа неговото дете, до кои и до какви апликации има пристап, како и да го контролира времето што детето го поминува пред екран.

Албански

Mbikëqyrje prindërore

Англиски

Parental control