Mbikëqyrje e programit

Monitorim i programeve të radios dhe televizioneve dhe ofruesve të shërbimeve audiovizuale. Monitorim i pakove të programit, që i ritransmetojnë operatorët kabllorë, në aspektin e respektimit të rregullave të përcaktuara. Institucioni kompetent për kryerjen e mbikëqyrjes së programit është organi rregullator në sferën mediatike.

Anglisht

Program supervision